بهبالین با تکیه بر شبکه متخصصان، پزشکان همراه و به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره تولید و تایید دارو برای بیماران جهان و کشور عزیزمان ایران، در وضعیت موجود پاندمی ویروسی تلاش دارد تا کارآزمایی‌های بالینی مربوط به درمان و پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس COVID-19 را با بهترین استانداردهای GCP طراحی و اجرا نماید.

شرح خدمات:

1- طراحی پروپوزال کارآزمایی بالینی و یا گزارش فردی

2- انجام کارآزمایی بالینی

3- آنالیز و گزارش براساس ICH-GCP

دست به دست هم کرونا را شکست می‌دهیم.

فهرست