کارآزمایی بالینی

در صورت تمایل به شرکت در یک کارآزمایی بالینی و دریافت دارو یا خدمات درمانی می‌توانید در یکی از طرح‌های کارآزمایی بالینی شرکت نمایید.

طرح‌های کارآزمایی بالینی آینده یا در حال اجرا

گروه بیمارینوع بیماریدارو/ روش درمانتاریخ شروعتاریخ پایانوضعیت طرح  
زوال مغزیآلزایمرInflawell1399/6/11400/3/31هنوز آغاز نشده
عفونیCOVID-19Herbal 1399/09/011400/11/01هنوز آغاز نشده
سرطانتومور مغزی - گلیوبلاستوماتغذیه کتوژنیک1398/11/281400/2/15درحال انجامثبت‌نامهمکاری (پزشک)
سکته مغزیایسکمیInflawell1397/6/11397/9/15به اتمام رسیده
زوال مغزیآلزایمرInflawell1397/6/11398/12/15به اتمام رسیده
زوال مغزیپارکینسونInflawell1396/6/11397/9/15به اتمام رسیده
فهرست