کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر رژیم غذایی حاوی کتو بر بهبود علائم بیماری گلیوبلاستوما

نوع بیماری: تومور مغزی از نوع گلیوبلاستوما

تاریخ شروع: 98/11/27

تاریخ اتمام پیش‌بینی شده: 99/11/27

طراحی کشویی بارگذاری
فهرست