همکاری در کارآزمایی بالینی

بررسی تاثیر رژیم غذایی حاوی کتو بر بهبود علائم بیماری گلیوبلاستوما

نوع بیماری: Glyoblastoma

تاریخ شروع: 98/11/27

تاریخ اتمام: 99/11/27

طراحی کشویی بارگذاری
فهرست